معرفی

13 دلو 1399

دیدبان شفافیت افغانستان به عنوان یک  نهاد مدنی متعهد به ترویج و تقویه شفافیت و حسابدهی در افغانستان می باشد. دیدبان شفافیت در ماه اکتوبر 2005 میلادی بوجود آمد و درسال 2006 بعنوان یک نهاد مستقل مدنی عرض اندام کرد. دفتر مرکزی این نهاد در شهر کابل موقعیت داشته و بخش های دیگر آن در ولایت های بلخ، ، هرات، کابل، کاپیسا، ننگرهار، و پروان فعالیت می کند. همچنان، دیدبان شفافیت از طریق شرکای محلی خود در ولایت های مختلف دیگر نیز فعالیت دارد.

در یک دهه گذشته بیشتر کارهای دیدبان شفافیت متمرکز به سه بخش مهم بوده است: 1. نظارت اجتماعی 2. تحقیق و 3. دادخواهی.

دیدبان شفافیت تلاش می ورزد که با راه اندازی برنامه های خود روند بسیج اجتماعی و شهروندی فعال را تشویق و حمایت کند. نظارت اجتماعی ما شامل توسعه ابزار های نظارت اجتماعی، بسیج و آموزش مردم محل برای نظارت از خدمات عامه، صحت و معارف و پروژه های ساختمانی می باشد. تابه حال بیش از 2308 سایت خدمات عامه از سوی 4844 رضاکار امانت داری در ولایت های مختلف نظارت شده است.

کار های فعلی تحقیق ما روی بخش های صحت و معارف و مؤثریت کمک ها متمرکز است. هدف از این کار، رشد و توسعه تحقیقات تجربی جدید و نتایج آن مطابق موضوعات روز برای تصمیم گیرندگان، و عام سازی دسترسی به موضوعات نشر نشده و مستند نشده برای مردم است.

هدف از فعالیت های بخش دادخواهی، گسترش نقش پیش تاز دادخواهی دیدبان شفافیت برای تصمیم گیری آگاهانه و آگاهی دهی به عموم در مورد موضوعات مرتبط به حکومتداری و شفافیت است. فعالیت های دادخواهی ما شامل آسان سازی موضوعات پالیسی ساز مرتبط با شفافیت، حسابدهی و امانت داری است. همچنان ما در دادخواهی های پالیسی محور که مردم روزانه هنگام حساب خواهی از حکومت و عرضه کننده های خدمات با آن روبرو می شوند، نیز دخیل هستیم.

به طور کلی، دیدبان شفافیت خود را در طول سال ها به عنوان نهاد پیشتاز در عرصه مبارزه با فساد در سطح ملی و بین المللی تثبیت کرده است. علاوه بر این، دیدبان شفافیت همچنان رسمیت و شناخت بین المللی به دست آورده ومشارکت جهانی را در عرصه مبارزه با فساد از طریق به اشتراک گذاری اطلاعات و پیوستن به ائتلاف های جهانی مبارزه با فساد بدست آورده است.

دیدبان شفافیت افغانستان توسط آیین نامه آن اداره می شود که در آن مجمع عمومی اختیار انتخاب هیئت مدیره و ایجاد تغییرات در آیین نامه را دارد. هیئت مدیره، رئیس اجرایی را انتخاب و برنامه و بودجه سالانه سازمان را تصویب می کند. امور برنامه ای و عملیاتی سازمان توسط کمیته اجرایی به رهبری رئیس اجرایی انجام می شود.