گفتمان امانت داری در ولایت پروان: بحث روی یافته های ابتدایی تفتیش اجتماعی

26 جوزا 1400
گفتمان امانت داری در ولایت پروان: بحث روی یافته های ابتدایی تفتیش اجتماعی

به ادامه گفتمان های امانت داری، اینبار یافته های تفتیش اجتماعی شبکه امانت داری ولایت پروان، به بحث گرفته شد. این گفتمان که روز چهارشنبه، بیست و ششم جوزا، در پروان راه اندازی شد، صفی الله وارسته رئیس صحت عامه ولایت پروان، دهها عضو شبکه امانت داری پروان، فعالان مدنی و نماینده های رسانه ها به شکل حضوری، سید اکرام افضلی رئیس دیدبان شفافیت، و شماری زیادی از فعالان مدنی از مرکز و ولایات، به شکل غیر حضوری (آنلاین) اشتراک داشتند.

سید اکرام افضلی رئیس دیدبان شفافیت، هنگام افتتاح گفتمان با تاکید بر پیگیری یافته های تفتیش اجتماعی، تصریح نمود: “گفتمان امروز، تهداب بحث های فراگیر و همه جانبه میان مسؤلین حکومتی و اعضای شبکه امانت داری و فعالان مدنی در ولایت پروان است. یافته های تفتیش اجتماعی که بعد از تلاش های پیگیر رضا کاران اجتماعی جمع آوری شده است، باید از سوی مسؤلین ولایتی بخصوص ریاست صحت عامه مورد پیگیری قرار گیرد، تا به مشکلات شناسایی شده راه حل های مشترک جستجو گردد.”

ناقص بودن اسناد خریداری، کاستی در پروسه خریداری مواد و اجناس صحی، پرداخت غیر اصولی مالیه، بالا بودن قیمت های اجناس خریداری شده و تفاوت در نرخ ها از مشکلات اساسی اند که در جریان گفتمان با مسؤلین ریاست صحت عامه شریک و به بحث گرفته شد. آقای وارسته، رئیس صحت عامه ولایت پروان، با آنکه نقش شبکه امانت داری و فعالان مدنی را در بهبود روند حسابدهی و شفافیت مهم عنوان کرد، خاطر نشان کرد: “ما تعهد داریم تا در برابر کاستی ها و مشکلات که از سوی رضاکاران امانت داری برملا شده است، رسیدگی نمائیم. ریاست صحت عامه ولایت پروان نسبت به تمام اسناد و خریداری های که از سوی این ریاست صورت گرفته است، به فعالان مدنی، مردم و رسانه ها پاسخگو است.”

در جریان گفتمان به اشتراک کننده های بحث و خبرنگاران نیز فرصت داده شد تا نظریات و سؤالات شان را مطرح سازند. نشر به موقع اطلاعات، حسابدهی همه جانبه مسؤلان حکومتی و احترام قایل شدن به نقش مؤثر نهادهای مدنی و رسانه ها در تحکیم فرهنگ نظارت و تفتیش اجتماعی از موارد بود که رسانه ها و فعالان مدنی بر آن تاکید داشتند. همچنان، اعضای شبکه امانت داری از مسؤلین ولایتی و ریاست صحت عامه خواستند تا در قسمت رسیدگی به مشکلاتی که در جریان پروسه تفتیش برملا شده است مسؤلانه برخورد کنند.

در پایان گفتمان، آقای افضلی، ضمن قدردانی از تلاش های خسته گی ناپذیر اعضای شبکه امانت داری پروان و همکاری مسؤلین ریاست صحت عامه ولایت پروان، از آنها خواست تا از طریق بحث های فراگیر و جلسات منظم، یافته های تفتیش اجتماعی را با اسناد و مدارک قوی انکشاف دهند، و برای رسیدگی به مشکلات مشترکاً کار نمایند. رئیس دیدبان شفافیت، با اشاره به توسعه برنامه های تفتیش اجتماعی گفت: “دیدبان شفافیت تلاش دارد تا در همکاری و هماهنگی با نهادهای مدنی محلی و رضاکاران امانت داری، برنامه های تفتیش اجتماعی را تا حد توان به شماری از ولایت های دیگر نیز انکشاف دهد، که این مسئله بیشتر بستگی به نقش نهادهای مدنی و ابتکارات آنها، تعلق دارد.”

دیدبان شفافیت با آموزش و فراهم نمودن کمک تخنیکی به نهادهای مدنی محلی و شبکه های امانت داری رضاکار، در ولایت های کندهار، سمنگان، جوزجان، کابل، بامیان، کنر و لغمان در نظر دارد تا فرهنگ شفافیت و حسابدهی را در سطح محل ترویج دهد.