گفتمان امانت داری در ولایت جوزجان: بحث و تبادل نظر روی یافته های تفتیش اجتماعی

25 جوزا 1400
گفتمان امانت داری در ولایت جوزجان: بحث و تبادل نظر روی یافته های تفتیش اجتماعی

اولین گفتمان امانت داری روی یافته های ابتدایی تفتیش اجتماعی ، روز سه شنبه، بیست و پنجم جوزا، در ولایت جوزجان به راه انداخته شد. تفتیش اجتماعی از بخش نسایی و ولادی شفاخانه ولایتی جوزجان، از سوی شبکه امانت داری و انجمن اجتماعی جوانان اندیشمند این ولایت، انجام شده است. مسؤلین ولایتی، نماینده های بخش سکتور صحت و دهها تن از اعضای شبکه امانت داری ولایت جوزجان، به شکل حضوری، سید اکرام افضلی رئیس دیدبان شفافیت، و شماری از فعالان مدنی از مرکز و ولایات، به شکل غیر حضوری یا آنلاین در این گفتمان اشتراک داشتند.

سید اکرام افضلی رئیس دیدبان شفافیت، در حالیکه بر اهمیت نظارت و تفتیش اجتماعی در بهبود خدمات و پاسخگو ساختن نهادهای حکومتی بخصوص در سکتور صحت، تاکید نمود، افزود:” این اولین بار است که تفتیش اجتماعی در ولایت جوزجان از سوی شبکه امانت داری و شرکای محلی ما انجام می شود. دیدبان شفافیت تلاش دارد تا در همکاری مشترک با جامعه مدنی، مسوولین حکومتی را نسبت به خدمات پاسخگو سازد، و برای شناسایی مشکلات و جستجوی راه حال ها، زمینه گفتمان های همه جانبه را فراهم سازد.”

یافته های ابتدایی بررسی اجتماعی مانند، نبود شورای صحی، عدم موجودیت داکتران متخصص غرض استفاده از وسایل تخنیکی صحی، کمبود کادر صحی در بخش نسایی و ولادی، اخذ پول در مقابل برخی از خدمات صحی، نبود آب آشامیدنی صحی، عدم رسیدگی به شکایات مراجعه کنندگان و مریضان، عدم ادویه کافی برای مریضان بخش نسایی و ولادی و ضعف خدمات امبولانس برای مریضان عاجل نسایی و ولادی از مشکلات اساسی اند که هنگام گفتمان با مسؤلین صحی و نهادهای مدنی، شریک ساخته شد.

داکتر الوغ بیک، نماینده ریاست صحت عامه ولایت جوزجان، ضمن استقبال از یافته های ابتدایی تفتیش اجتماعی، گفت که نظارت و تفتیش اجتماعی از خدمات، می تواند روند عرضه خدمات صحی را بهبود بخشد و برای رسیدگی به چالش ها بستر همکاری مشترک را میان مردم و سکتور صحت فراهم سازد. مشکلات امنیتی، کمبود امکانات و سطح اگاهی پایین مردم از خدمات، را از مشکلات جدی خواند که دامن گیر روند عرضه خدمات صحی در این ولایت شده است. همچنان، در جریان گفتمان اعضای شبکه امانت داری و فعالان مدنی نگرانی های جدی خود را ناشی از ضعف ارئه خدمات صحی با مسوولین مربوط در میان گذاشتند و در مقابل از جانب مقامات به سوالات شان پاسخ ارائه شد.

در پایان گفتمان، و هنگام جمع بندی، سید اکرام افضلی رئیس دیدبان شفافیت، از اعضای شبکه امانتداری خواست تا با تدویر جلسات دادخواهی دوامدار با مسؤلین شفاخانه ولایتی، مشکلات شناسایی شده را به جزئیات مورد بحث قرار دهند و برای جستجوی راه حل ها مشترک باهم کار نمایند. آقای افضلی در ادامه افزود:” اگر پول غیر قانونی اخذ می شود و یاهم به شکایات مردم رسیدگی صورت نمی گیرد و یا هر مشکل دیگری که وجود دارد، نیازمند مستند سازی است و باید با مسؤلین شریک ساخته شود. در مقابل، مسؤلین نیز پاسخگو هستند تا زمینه دسترسی به اطلاعات و مستند سازی را برای مردم و اعضای شبکه امانت داری فراهم سازد، تا جلو هر نوع کم کاری و فساد گرفته شود.”

دیدبان شفافیت به منظور افزایش مشارکت مردم، بهبود خدمات و نهادینه شدن فرهنگ حسابدهی و شفافیت، گفتمان های امانت داری خودرا در سایر ولایت نیز تدویر می نماید، تا شهروندان و مسؤلان ادارات مربوطه در یک گفتمان مدنی، روی مشکلات بحث و تبادل نظر نمایند، و مشترکاً راحل ها را جستجو نمایند.

در حال حاضر دیدبان شفافیت در شش ولایت (کندهار، جوزجان، پروان، سمنگان، کابل، بامیان) با نهاد های جامعه مدنی و شبکه های امانت داری، از نزدیک کار می کند تا از طریق نظارت و تفتیش اجتماعی خدمات صحی بهبود و فرهنگ حسابدهی و شفافیت نهادینه گردد.