تاسیسات ناقص کیفیت خدمات صحی در افغانستان را تضعیف می کند

1 سنبله 1396
تاسیسات ناقص کیفیت خدمات صحی در افغانستان را تضعیف می کند

اعلامیه مطبوعاتی

۱ سنبله ۱۳۹۶

 طبق یافته های این گزارش جدید، علیرغم صدها میلیون دالر مصرف شده، مراکز صحت عامه از طراحی نامناسب، فقدان ترمیم و نگهداری و سوء مدیریت رنج می برند

چهارشنبه، 23 آگوست2017 – کابل: دیدبان شفافیت افغانستان گزارشی را منتشر کرد که وضعیت تاسیسات صحت عامه کشور را تحلیل می کند. این گزارش نشان می دهد که علیرغم صدها میلیون دلار که توسط تمویل کنندگان در بخش صحت عامه سرمایه گذاری شده، مراکز صحی در سراسر کشور از کمبودهای عمده رنج می برند. دیدبان شفافیت، 184 کلینیک عمومی و شفاخانه ها را که توسط پول اهدا کنندگان اعمار شده اند در 8 ولایت بازرسی کرده است.

بیش از نیمی از تاسیسات مشکلات ساختاری و تعمیر و نگهداری را تجربه می کنند، که اکثر آنها نیاز به تعمیر فوری دارند. تقریبا نیمی از تاسیسات در شرایط نظافتی و بهداشتی ضعیف قرار داشتند  و یک چهارم  آن ها تشناب نداشتند. از ده مرکز چهار تای آن آب آشامیدنی نداشتند، در حالیکه یکی از هر پنج مرکز اصلا برق نداشتند. دسترسی به مراکز صحی به عنوان یک مشکل عمده مطرح شده است. دو سوم  تاسیسات آمبولانس  نداشتند، که به مشکل  دسترسی به کلینیک ها و شفاخانه ها می افزاید. اما، با وجود نواقص، درصد قابل توجهی (99٪) از تاسیسات در طول روز به کار خود ادامه می دهند.

برعلاوه، کمبود پرسونل صحی کافی مشاهده شده است. خاصتاَ، پرسونل صحی زنانه که  کمتر از چهل در صد را تشکیل میداد. مورد اخیر از اهمیت بسزای برخوردار است  تا به مریضان زنانه رسیدگی صورت گیرد. زنان به طور سنتی با مراجعه به داکتران زن خود را راحت احساس مینمایند.

سید اکرام افضلی، مدیر اجرایی دیدبان شفافیت افغانستان به رسانه ها گفت: “این مطالعه نشان می دهد که برای ارائه خدمات صحی به قدری که نیازها را تکافو کند، فقط اعمار کلینیک ها و شفاخانه ها کافی نیست.” با اشاره به یافته های این گزارش، وی به مسائل عمده نظیر فقدان ترمیم و نگهداری تاسیسات، دسترسی محدود به کارکنان صحی، کمبود کارکنان مراقبت های صحی زن و  مدیریت ضعیف را ذکر کرد. وی افزود: “این کمبود ها موجب کاهش ظرفیت ارائه خدمات صحی در شفاخانه ها و کلینیک های عمومی می شود.”

عزت الله ادیب، مدیر بخش پژوهش های  دیدبان شفافیت افغانستان که روی این گزارش کار کرده، گفت: “این تحقیق برخی از درس های آموخته شده را فراهم می کند.” وی گفت: «نظارت بر تاسیسات توسط ناظران ما، بینش ها و بصیرت هایی در خصوص ماهیت کاستی هایی که ظرفیت ها را برای ارائه خدمات با کیفیت محدود کرده اند، فراهم می کند.” ساختمان های تاسیسات با مشکلات ساختاری آن، در حالت بدی قرار دارند: سقف های سقوط کرده، دیوارهای ترک خورده، کمبود آب و تسهیلات بهداشتی. معلوم شده است که مردم بعضی مناطق به علت شرایط نامساعد جاده ای یا شرایط امنیتی نامطمئن به شفاخانه ها یا کلینیک ها دسترسی ندارند. عدم موجودیت تجهیزات طبی و لوازم از سوی بسیاری از تاسیسات گزارش شده است. همچنین معلوم شد که مدیریت ضعیف و بی نظمی ها در برخی مراکز دیده می شوند. درس های ذکر شده و آنهایی که قبلا وجود داشته اند، بیانگر برنامه ریزی و بودجه بندی نامناسب اند.

آقای افضلی اضافه کرد: “نظارت ضعیف باعث ساختمان بی کیفیت عدم حفظ و مراقبت و سوء مدیریت می شود که منجر به ارائه خدمات ضعیف شده اند.” وی گفت: “بنابراین، برای جلوگیری از چنین مشکلات، نظارت منظم توسط دولت و مردم محل در اطراف تسهیلات یک ضرورت اساسی است”.

توصیه ها: 

  • برای جذب بازدهی از سرمایه گذاری های گذشته و آینده دربخش مراقبت های صحت عامه، برای وزارت صحت عامه در قدم اول نیاز فوری این است تا بر اصلاح مشکلات (ساختاری، عملیاتی و مدیریت) تاسیسات موجود تمرکز کند و سپس برنامه ریزی های آینده برای توسعه و ساخت و ساز جدید را روی دست گیرد.
  • برای برنامه ریزی واقع گرایانه، توصیه می شود تا بازدید از تاسیسات فعال برای ارزیابی مشکلات موجود و بازدید از موقعیت هایی که ساخت مراکز جدید در آن تحت پلان است، برای درک زمینه ها صورت گیرد. برای بهترین نتایج، تیم بازدید سایت باید از مقامات وزارتخانه، نهادهای جامعه مدنی، نمایندگان مردم، متخصصان صحی، انجنیران و متخصصین بودجه و تفتیش تشکیل شود.
  • شامل ساختن تخصص در تنظیم بودجه برای تخمین نیازهای واقعی  بودجه برای ساخت و ساز، بهره برداری، نگهداری و نظارت ضروری است.
  • نظارت و تفتیش مردمی گزینه ای است که باید مورد توجه قرار گیرد.
گزارش کامل را می توان از اینجا به دست آورد.

صحت ثروتمراقبت از باارزش ترین منبع کشور

یک مطالعه مبتنی بر نظرسنجی از وضعیت مراقبت های صحت عامه در افغانستان

تماس برای معلومات بیشتر، مصاحبه، و این اعلامیه خبری:

وحید الله عزیزی

۹۶۲ ۶۶۶ ۷۰۵ ۹۳+

wahidullah.azizi@iwaweb.org