نظارت اجتماعی از مراکز صحی

13 دلو 1399

برنامه نظارت اجتماعی دیدبان شفافیت افغانستان از مراکز صحیِ حساب­دهی اجتماعی را از طریق بسیج جامعه و تفتیش های اجتماعی تقویت می­کند. این برنامه جوامع را قادر می سازد تا از امکانات صحی که در منطقه آنها فراهم شده، نظارت کنند.  هدف این برنامه، توانمند­سازی شهروندان در پاسخگو ساختن مقامات و نهادهای کمک رسان و ایجاد شهروندی فعال و مسئولانه از طریق کاهش فاصله میان دولت، کمک کنندگان و جامعه مدنی است. نظارت و گفتگو اجتماعات دخیل در نظارت محلی را در حل مشکلات­شان مستقل تر ساخته است.

این برنامه در سال 1397 با ایجاد 10 شورای محلی (دارای مراکز صحی) در ولایت کابل آغاز شد و به دلیل  موفقیت در توانمند سازی شهروندان برای داشتن نقش فعال در ارتقای شفافیت و پاسخگویی، در طول سال­های گذشته گسترش یافت. از سال 1397 بدین سو، حدود 70 مرکز صحی توسط 70 رضاکار دیدبان شفافیت در ولایت های کابل، کاپیسا، ننگرهار، هرات، بلخ نظارت شده است.

دیدبان شفافیت افغانستان با اجتماعات برای شناسایی رضاکاران شفافیت که به نمایندگی از اهالی منطقه از مراکز صحی نظار کنند، کار می­کند. رضاکاران از سوی دیدبان شفافیت از سال ها به اینسو آموزش دیده اند و با فراهم آوری مواد آموزشی دقیق و ارائه افزار نظارتی، این قابلیت را در می­یابند تا توانایی سنجش کیفیت مراکز صحی و نتایج آن را در جوامع مورد نظر، داشته باشند. سنجش مراکز صحی  بر اساس کفایت، پیوستگی و تداوم مواد در کلینیک ها صورت می­گیرد.

رضا­کاران شفافیت می­توانند شکایات را از طریق ایجاد یک گروه نظارتی (SMG) متشکل از نمایندگان وزارت­خانه، رضا­کاران شفافیت، اعضای شورای ولایتی، رسانه ها و تمویل کنندگان درج کنند. این هیات نهادهای محلی را حساب­ده می­سازد. علاوه بر این، نظارت منظم بر کلینیک های فعال امکان حصول اطمینان از تاثیر مثبت امکانات صحی بر جامعه را فراهم می­کند.

استفاده از این روش، شهروندان را قدرتمند ساخته و موثریت کمک­ها در سطح محلی را از طریق برنامه نظارت اجتماعی بر فعالیت های صحی و با استفاده از راه­های ذیل افزایش می­دهد:

  1. انتخاب اجتماع

همانند دیگر ابتکارات دیدبان شفافیت افغانستان، نظارت اجتماعی از مراکز صحی (CBM-H)  با دخیل ساختن مردم در پروسه، مشروعیت اهداف این برنامه را ارتفا می­بخشد. در این برنامه، «اجتماع» به وسلیه شوراهای انکشافی جامعه، فعالان جامعه مدنی و ارائه دهندگان خدمات حقوقی تعریف شده است. پس از انتخاب اجتماع، کارمندان دیدبان شفافیت با اهالی آن ملاقات نموده و  در رابطه به نظارت و فواید آن وضاحت می­دهند.

  1. انتخاب رضاکاران شفافیت

از هر اجتماع خواسته می شود تا یک رضاکار شفافیت را انتخاب کند. این رضاکار باید ترجیحا باسواد و از اعتبار خوبی در جامعه برخوردار باشد و بتواند هفته وار چندین ساعت رضاکارانه بر مراکز صحی نظارت کند.

  1. آموزش رضاکار شفافیت

پس از انتخاب، تمام رضاکاران شفافیت توسط کارکنان دیدبان شفافیت آموزش­های فنی و اجتماعی را دریافت می کنند. آموزش اجتماعی شامل مفاهیم اساسی آگاهی از فساد، بسیج جامعه و حل مشکلات می شود. آموزش فنی شامل (روندنما، فورم­های نظارتی، رهنمودها، نحوه برگزاری جلسات، شناسایی و حل مشکلات) می باشد. این برنامه آموزشی، نحوۀ استفاده از ابزارهای نظارتی ارائه شده، انجام نظرسنجی ها، پیگیری چک لیست ها و جمع آوری اطلاعات را به رضاکار شفافیت می آموزاند.

  1. جمع آوری اطلاعات

سپس رضاکار شفافیت از مقامات ولایتی و ریاست صحت عامه می طلبد تا اطلاعات سایر اسناد کلینیک های صحی را در اختیار او قرار دهند. رضاکاران شفافیت پس از جمع آوری اسناد کلینیک­ها، یک نظرسنجی اساسی از جامعه را انجام می دهند. آنها با 20 تن از پاسخ دهندگانی که  در کلینیک ذینفع هستند، مصاحبه می کنند. این نظرسنجی به معرفی برنامه نظارت اجتماعی و جمع آوری اطلاعات مربوط به دانش و مشارکت جامعه در کلینیک کمک می کند.

  1. اجرای نمایش سینمای سیار (تئاتر مستضعفان)

دیدبان شفافیت افغانستان نمایش سینمای سیار را یک بار برای هر محله در یک کلینیک برگزار می کند تا جامعه در مورد مبارزه با فساد اطلاعات حاصل کند. این نمایش توسط رهبران و رضاکاران شفافیت برگزار می شود.

  1. نظارت از مراکز صحی

رضاکار شفافیت دو بار در هفته به کلینیک مراجعه کرده و با رئیس مرکز صحی ملاقات می­کند. در ضمن، محیط، خدمات، صفائی و کیفیت مواد مورد استفاده بیماران را بررسی می کند. و در صورت آشکار شدن مشکلات، مشکلات را شناسائی نموده آن­ها را با سر تیم رضاکاران شفافیت و هماهنگ کنندۀ ولایتی دیدبان شفافیت شریک ساخته، نخست تلاش می کنند تا مشکلات را حل کنند. سپس، مشکلات را بررسی کرده، آن­ها را با ریاست صحت به منظور حل شریک ساخته و ریاست صحت را برای حل مشکل متقاعد کنند.

  1. شورای مدیریت صحت (HMS)

نظارت بر فعالیت های صحی و مراقبت از کارآیی شورای مدیریت صحت(HMS)  از اهداف اصلی برنامه نظارت اجتماعی از مراکز صحی (CBM-H) است. چنانچه قبلاً آورده شد، رضاکاران شفافیت حداقل دو بار در هفته به کلینیک ها مراجعه نموده فورم های نظارتی را پر می کند. آنها همچنین در جلسات ماهانه شورای مدیریت صحت، اشتراک می کنند و نمایندگان جامعه را در مورد یافته ها بروز رسانی می کنند. در این مرحله اطلاعات کلینیک جمع آوری و درج دیتابیس می شود.  همچنین، فورم های نظارتی هفته وار و ربعوار توسط  داوطلب شفافیت پر شده و در دیتابیس ثبت می شوند. همچنان راپور بازخورد ماهانه از اطلاعات ثبت شده تهیه و به مدیریت صحت و نمایندگان جامعه ارائه می شود. علاوه بر این، رضاکاران موظف شفافیت در جلسات شورای مدیریت صحت اشتراک نموده از کارکرد آن نظارت می کنند.

  1. جلسه بازخورد جامعه

جلسه بازخورد جامعه، گردهمایی است که رضاکاران شفافیت بازخورد فعالیت­های خویش را به اجتماع مربوطه ارائه می کنند. این جلسه ماهانه یک بار در کلینیک توسط رضاکاران شفافیت برگزار می­شود.

لطفاً برای جزئیات بیشتر در مورد این برنامه و دسترسی به روندنمای نظارت جامعه محور-صحت، به سایت  www.communitymonitoring.org مراجعه کنید.